Profiliranje organizacije

//Profiliranje organizacije
Profiliranje organizacije2023-12-10T21:21:04+00:00

Profiliranje organizacije

Ako vam je važno:

  • bolje upoznati trenutno stanje unutar vaše organizacije
  • kreirati misiju i viziju
  • kontinuirano ostvarivanje napretka organizacije
  • jačati zadovoljstvo vaših djelatnika
  • primjenjivati povratnu informaciju
  • voditi efikasne i konstruktivne sastanke

Odaberite pristupanje vašoj organizaciji kroz geštalt pristup koji vam omogućuje veći razvoj svjesnosti o tome gdje i kako je utrošena energija ili Hogan analizu tima. Kvalitetna dijagnostika prvi je korak prema usavršavanju vještina potrebnih za daljnji napredak i razvoj organizacije.

Kontaktiraj nas

Analiza organizacije

Cilj svake uspješne organizacije je poslovne zadatke obavljati brzo i efikasno uz racionalno korištenje dostupnih sredstava s konačnim ciljem povećanja rezultata. Na isto mogu utjecati brojni vanjski i unutarnji faktori. Kako bi pravovremeno zadovoljila potrebe tržišta i postavljene ciljeve, kao i jačala zadovoljstvo zaposlenika, organizacija mora kontinuirano unaprjeđivati procese, kvalitetu rada i ljudske potencijale. Analiza organizacije pružit će vam informacije o jakim stranama i prostorima za napredak unutar cijele organizacije, kako biste u konačnici mogli uspješno predvidjeti prepreke na putu do cilja te strateški planirati daljnje korake razvoja.

Kontaktiraj nas

Kreiranje vizije i misije organizacije

Kreiranje misije i vizije organizacije preduvjet je za planiranje i implementaciju željenih strategija organizacije. Misija i vizija omogućavaju vašim zaposlenicima identifikaciju s organizacijom, povećanje lojalnosti te se time jača spremnost na pridržavanje dogovorenih strategija, ostvarenje zadanih ciljeva i stvaranje kulture organizacije. Poznavanje jasnog smjera i načina dolaska do cilja glavni je preduvjet za kontinuirani napredak organizacije. Kreiranjem misije i vizije, vaša će organizacija dobiti svoj „pečat“ što će voditi ka većoj angažiranosti i motiviranosti zaposlenika.

Kontaktiraj nas

Ispitivanje zadovoljstva zaposlenika

Percepcija zaposlenika i stavovi koje ima o svome radnom mjestu, zadacima koji su mu u opisu posla, radnom okruženju, nadređenima, kolegama i ostalim elementima posla utječu na njihovu produktivnost, angažiranost, proaktivnost, motivaciju, kao i na spremost na ostajanje unutar organizacije. Zadovoljstvo zaposlenika jedan je od ključnih segmenata finalnog uspjeha poslovanja, stoga je nužno kontinuirano ga pratiti kako biste mogli opaziti kontekst i kriterije koji utječu na zadovoljstvo zaposlenika te na vrijeme utjecati na iste. Jačanjem zadovoljstva vaših zaposlenika, jačate organizaciju.

Kontaktiraj nas

Upravljanje organizacijskim promjenama

Samo je promjena stalna, kako na tržištu na kojemu djelujete, tako i u načinu vašeg poslovanja, funkcioniranja i upravljanja. Nad onim promjene koje svjesno i namjerno unosite možete imati veću kontrolu, no postoje i one na koje ne obraćate dovoljno pažnje a svakako donose značajne posljedice. Stoga, promjenama je važno upravljati kako bi njihov rezultat bio u skladu s vašim strateškim planovima. Sposobnost upravljanja i vođenja promjene može postati vaša konkurentska prednost. Organizacijske promjene bi, kako bi bile uspješne, trebale biti mjerljive, ponovljive i održive. Pomoći ćemo vam da upravljate promjenama na efikasan način, postižući pritom željene rezultate.

Kontaktiraj nas

Upravljanje organizacijskim promjenama

Samo je promjena stalna, kako na tržištu na kojemu djelujete, tako i u načinu vašeg poslovanja, funkcioniranja i upravljanja. Nad onim promjene koje svjesno i namjerno unosite možete imati veću kontrolu, no postoje i one na koje ne obraćate dovoljno pažnje a svakako donose značajne posljedice. Stoga, promjenama je važno upravljati kako bi njihov rezultat bio u skladu s vašim strateškim planovima. Sposobnost upravljanja i vođenja promjene može postati vaša konkurentska prednost. Organizacijske promjene bi, kako bi bile uspješne, trebale biti mjerljive, ponovljive i održive. Pomoći ćemo vam da upravljate promjenama na efikasan način, postižući pritom željene rezultate.

Kontaktiraj nas

Analiza radnih mjesta

Jedna od osnovnih ljudskih potreba je potreba za jasnoćom. Kako bi vaši mogli pružiti maksimum na svome radnom mjestu, potrebno je da točno i jasno znaju opis svoje uloge, odgovornosti i radnih zadataka. Analiza radnih mjesta omogućit će vam jasniju strukturu unutar organizacije, kao i jasnije opise poslova. Vaši će zaposlenici znati koji su njihovi opisi zadataka i istovremeno ćete imati relevantne mjere za zapošljavanje novih djelatnika. Sistematizacija radnih mjesta važan je organizacijski dokument koji vam u budućnosti može služiti u cjelokupnom radnom ciklusu: od zapošljavanja i selekcije novih zaposlenika, uvođenja u posao kroz edukacije pa sve do procjene radnog učinka.

Kontaktiraj nas

Moderiranje i vođenje sastanaka

Tijekom svog svakodnevnog rada možete provesti i do 80% vremena na razne oblike sastanaka koji imaju za cilj dogovaranje, planiranje, rješavanje problema, donošenje odluke ili jednostavnu razmjenu informacija. Zajednički cilj sastanka je da bude učinkovit sa što manje utrošenog vremena te da svi sudionici napuste sastanak s jasnoćom i motivacijom za daljnje zadatke. Na navedeno utječu brojni faktori, od uloga sudionika, pripreme, načina komunikacije, uvjeta i samog oblika vođenja. Moderiranje i vođenje sastanaka spoj je nekoliko vještina koje zahtijevaju brzu primjenu u trenutku kako bi sastanak prošao što uspješnije te je stoga vanjski stručnjak najbolje rješenje kako biste vi mogli što više biti posvećeni samom cilju sastanka.

Kontaktiraj nas

Moderiranje i vođenje sastanaka

Tijekom svog svakodnevnog rada možete provesti i do 80% vremena na razne oblike sastanaka koji imaju za cilj dogovaranje, planiranje, rješavanje problema, donošenje odluke ili jednostavnu razmjenu informacija. Zajednički cilj sastanka je da bude učinkovit sa što manje utrošenog vremena te da svi sudionici napuste sastanak s jasnoćom i motivacijom za daljnje zadatke. Na navedeno utječu brojni faktori, od uloga sudionika, pripreme, načina komunikacije, uvjeta i samog oblika vođenja. Moderiranje i vođenje sastanaka spoj je nekoliko vještina koje zahtijevaju brzu primjenu u trenutku kako bi sastanak prošao što uspješnije te je stoga vanjski stručnjak najbolje rješenje kako biste vi mogli što više biti posvećeni samom cilju sastanka.

Kontaktiraj nas

Upravljanje radnim učinkom

Prepoznavanje zaposlenika koji su izvrsni u onome što rade kako bismo ih mogli nastaviti razvijati, nagraditi, istaknuti i iskoristiti za učenje i uvide zahtijeva objektivan i transparentan pristup. Kako bi djelatnici bili usmjereni prema zadanim ciljevima i time mogli postići vlastitu izvrsnost, standardi rada moraju biti jasni i zaposlenici upoznati s posljedicama ostvarenje ili ne ostvarenja tih ciljeva. Razvijanjem sustava upravljanja njihovim učinkom kreira se strateški pristup koji omogućuje stalni razvoj organizacije kroz prepoznavanje potencijala i mjesta za napredak, kako pojedinaca tako i timova.

Kontaktiraj nas

Povratna informacija / 360° feedback

Pružanje stručne, jasne, konstruktivne povratne informacije o učinkovitosti, kompetencijama i ostalim karakteristikama zaposlenika koje utječu na posao, ključ je njegovog razvoja te samim time i razvoja organizacije. Široka percepcija kompetencija i izvedbe zaposlenika omogućuje bolji uvid u očekivanja, učenja, mjesta za napredak i jake strane zaposlenika te samim time točnije kreiranje daljnjih razvojnih planova. Pružanje sveobuhvatne povratne informacije posljedično vodi ka povećanju produktivnosti zaposlenika, jačanju lojalnosti, odnosa povjerenja i zadovoljstva.

Kontaktiraj nas

Teambuilding

Kontekst utječe na naše ponašanje, stoga radi dobivanja više informacija o drugima potrebno ih je promatrati u raznim kontekstima. Neformalno okruženje koje potiče zabavu, igru, veselje i slavlje pomaže zaposlenicima da se vide u drugom svijetlu te jača povezivanje koje se transferira na suradnju u radnom okruženju. Razvijanje vještina poput komunikacije, planiranja, rješavanja problema i rješavanja sukoba, vodi ka boljem razumijevanju međusobnih snaga i interesa, podizanju morala, jačanju kreativnosti i imaginacije te dužem održavanju motivacije, produktivnosti i stvaranju jačih međusobnih odnosa.

Kontaktiraj nas

Teambuilding

Kontekst utječe na naše ponašanje, stoga radi dobivanja više informacija o drugima potrebno ih je promatrati u raznim kontekstima. Neformalno okruženje koje potiče zabavu, igru, veselje i slavlje pomaže zaposlenicima da se vide u drugom svijetlu te jača povezivanje koje se transferira na suradnju u radnom okruženju. Razvijanje vještina poput komunikacije, planiranja, rješavanja problema i rješavanja sukoba, vodi ka boljem razumijevanju međusobnih snaga i interesa, podizanju morala, jačanju kreativnosti i imaginacije te dužem održavanju motivacije, produktivnosti i stvaranju jačih međusobnih odnosa.

Kontaktiraj nas