Profesionalna orijentacija mladih

///Profesionalna orijentacija mladih
Profesionalna orijentacija mladih2023-12-10T20:54:27+00:00

Kome je namijenjeno?

  • Učenicima/cama koji završavaju osnovnu školu i žele podršku u odabiru srednje škole
  • Učenicima/cama koji završavaju srednju školu i žele podršku u odabiru fakulteta
  • Studentima/cama koji nisu zadovoljni odabranim fakultetom i razmišljaju o promjeni fakulteta
  • Općenito mladima koji trebaju osvijestiti svoje snage, kroz bolje upoznavanje sebe, svojih interesa i sposobnosti

Profesionalna orijentacija mladih

Profesionalna orijentacija podrazumijeva psihologijsku procjenu sposobnosti, interesa, ličnosti, vrijednosti i motivacije s ciljem olakšavanja odabira srednjoškolskog programa, studija i općenito daljnjeg usmjerenja u obrazovanju, ali i budućeg zanimanja.

Odrednice izbora zanimanja nisu samo sposobnosti i interesi. Uspješnost i zadovoljstvo izborom nastavka obrazovanja ili zanimanja ovise i o ličnosti, vrijednostima, motivaciji, profesionalnom identitetu i zrelosti, očekivanjima okoline i osobe, samoučinkovitosti, fleksibilnosti, načinu donošenja odluka, kao i informiranosti.

Ishodi “dobrog” izbora nastavka obrazovanja ili zanimanja su prije svega motiviranost, zadovoljstvo, angažiranost i uspješnost na radnom mjestu te usklađenost s radnom okolinom, ali i općenito razvijeno samopoštovanje, uspješna uključenost u zajednicu te zadovoljstvo životom.

Iz tog razloga, već od osnovne škole treba mlade poticati na profesionalni razvoj i na razmišljanje o izboru zanimanja, kroz upoznavanje svojih osobina (interesa, sposobnosti, vrijednosti), osnaživanje samostalnosti u donošenju odluka, informiranje o mogućnostima i prilikama, kao i informiranje gdje i kako prikupiti informacije.

Profesionalna orijentacija može se smatrati i svojevrsnom ranom intervencijom, u smislu osiguravanja stručne pomoći prilikom donošenja adekvatnih odluka o izboru obrazovnih programa i zapošljavanja te prevencije rizičnih čimbenika za školski neuspjeh i/ili rano napuštanje škole/ fakulteta i moguću socijalnu isključenost.