Profiliranje zaposlenika

//Profiliranje zaposlenika
Profiliranje zaposlenika2022-09-08T16:30:34+00:00

Ako vam je važno:

 • Bolje upoznavanje postojećih zaposlenika i kreiranje njihovog razvoja

 • Odabir pravih ljudi za pravo radno mjesto

 • Odabir zaposlenika sukladno kulturi vaše organizacije

 • Smanjenje fluktuacija

 • Izbjegavanje dodatnog truda, novaca, vremena i energije zbog pogrešnog odabira

Odaberite profesionalno psihologijsko profiliranje zaposlenika koje vam omogućuje najbolji odabir sljedećeg člana vašeg tima i najbolji odabir osobe za daljnji razvoj unutar postojećeg kadra.

Poslovno savjetovanje u procesu selekcije

Pronalazak kvalitetnog zaposlenika postaje sve veći izazov u današnje vrijeme te zahtjeva brojne vještine, korake i zadatke. Za sve je potrebno vrijeme, znanje i strpljenje koje ćemo rado pružiti umjesto vas.

Savjetujemo Vas oko procesa profesionalne selekcije, savjetujemo i zajedno s Vama unaprjeđujemo oglase za posao, vršimo uslugu trijaže životopisa i video predstavljanja, prilagođavamo cjelokupni selekcijski postupak kulturi i vrijednostima Vaše organizacije, zajedno s Vama postavljamo ishode selekcijskog postupka te vršimo edukaciju Vaših zaposlenika o procesu selekcije.

Kontaktirajte nas

Poslovno savjetovanje u procesu selekcije

Pronalazak kvalitetnog zaposlenika postaje sve veći izazov u današnje vrijeme te zahtjeva brojne vještine, korake i zadatke. Za sve je potrebno vrijeme, znanje i strpljenje koje ćemo rado pružiti umjesto vas.

Savjetujemo Vas oko procesa profesionalne selekcije, savjetujemo i zajedno s Vama unaprjeđujemo oglase za posao, vršimo uslugu trijaže životopisa i video predstavljanja, prilagođavamo cjelokupni selekcijski postupak kulturi i vrijednostima Vaše organizacije, zajedno s Vama postavljamo ishode selekcijskog postupka te vršimo edukaciju Vaših zaposlenika o procesu selekcije.

Kontaktirajte nas

Intervju

Želite uštediti vlastito vrijeme ili želite dodatnu osobu za usporedbu dojma kojega imate? Psihologinje u Sinapsi provest će intervjue s vašim novim ili trenutnim zaposlenicima. Uz objektivnost koju zadržavamo, karakterizira nas i otpornost na psihološke fenomene koji su prisutni prilikom samoprezentacije kandidata.

Intervju se može provesti prije testiranja (kako bi se izbjegao utjecaj rezultata testiranja), nakon testiranja (s ciljem dodatne provjere dobivenih rezultata) te neovisno o psihološkom testiranju. Osim uobičajenog intervjua „oči u oči“, za vas možemo osmisliti i realizirati video intervjue.

Kontaktirajte nas

Psihologijsko testiranje

Psihologijsko testiranje omogućuje vam otkrivanje jakih strana osobe kao i mjesta za daljnji razvoj. Testovi i upitnici objektivni su pokazatelji temeljeni na znanosti. Najčešće se odnose na samoprocjenu (kako osoba sama sebe doživljava) što je značajna informacija za njezin daljnji razvoj. Samoprocjenu nadopunjujemo stručnim opažanjem od strane psihologinja kako bi završni rezultat bio pouzdan i objektivan. Osim toga, tijekom testiranja opažamo funkcioniranje osobe pod pritiskom, način pristupanja zadacima, upravljanje vremenom i ostale značajne kompetencije za budući rad. Najčešće psihologijska testiranja obuhvaćaju testove sposobnosti, ličnosti, upitnike motivacije, uloga u timu i ostalo prema potrebi poslodavca.

Sinapsa za vas provodi testiranje prema unaprijed dogovorenim kriterijima i potrebama organizacije. Paket testova formiramo sukladno opisu radnog mjesta ili određenim karakteristikama koje se testiranjem žele provjeriti. Testiranje može biti selekcijskog ili razvojnog oblika. Nakon testiranja postoji mogućnost dobivanja individualnog psihološkog profila osobe.

Kontaktirajte nas

Psihologijsko testiranje

Psihologijsko testiranje omogućuje vam otkrivanje jakih strana osobe kao i mjesta za daljnji razvoj. Testovi i upitnici objektivni su pokazatelji temeljeni na znanosti. Najčešće se odnose na samoprocjenu (kako osoba sama sebe doživljava) što je značajna informacija za njezin daljnji razvoj. Samoprocjenu nadopunjujemo stručnim opažanjem od strane psihologinja kako bi završni rezultat bio pouzdan i objektivan. Osim toga, tijekom testiranja opažamo funkcioniranje osobe pod pritiskom, način pristupanja zadacima, upravljanje vremenom i ostale značajne kompetencije za budući rad. Najčešće psihologijska testiranja obuhvaćaju testove sposobnosti, ličnosti, upitnike motivacije, uloga u timu i ostalo prema potrebi poslodavca.

Sinapsa za vas provodi testiranje prema unaprijed dogovorenim kriterijima i potrebama organizacije. Paket testova formiramo sukladno opisu radnog mjesta ili određenim karakteristikama koje se testiranjem žele provjeriti. Testiranje može biti selekcijskog ili razvojnog oblika. Nakon testiranja postoji mogućnost dobivanja individualnog psihološkog profila osobe.

Kontaktirajte nas

Centar za procjenu / Razvojni centar

Assesment centar ili Centar za procjenu koristi se kod selekcije zaposlenika. Omogućuje vam objektivniju sliku o samom kandidatu te provjeru njegovih karakteristika i kompetencija kroz direktno opažanje ponašanja. AC je svojevrsna eksperimentalna metoda u kojoj se kroz brojne aktivnosti radi sveukupna procjena i provjera točnosti samoprocjene kandidata. Aktivnosti su kreirane za provjeru kritičkog mišljenja kandidata, kreativnosti, načina donošenja odluka, ponašanja u neformalnom okruženju, vještinama timskog rada, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, vještinama pregovaranja i brojnim drugim prema unaprijed definiranim potrebama poslodavca.

Razvojni centar provodi se sa postojećim zaposlenicima unutar organizacije, s ciljem provjere potencijalnog napredovanja, rada s talentima, ali i boljeg upoznavanja vlastitih ljudi te planiranja njihove karijere. Kroz razvojni centar kreiran sukladno vašim potrebama, moći ćete prepoznati potencijale svojih zaposlenika i njihova mjesta za razvoj, otkriti buduće lidere, stvoriti jači odnos te otkriti sheme po kojima vaši ljudi funkcioniraju.

AC/RC provode se u trajanju 1 – 2 dana, aktivnosti su unaprijed kreirane sukladno dogovoru i cilju. Na AC/RC sudjeluje komisija (sastavljena od psihologica iz Sinapse te predstavnika organizacije) kako bi se zadržala objektivnost mišljenja te dobila širina pogleda. Svaki od članova komisije dobiva pripremne materijale, a (potencijalno) snimljeni materijal tijekom AC/RC koristi se za opažanje i praćenje.

Kontaktirajte nas

Hogan testiranje

Hogan testovi su u samom svjetskom vrhu alata za procjenu ličnosti i prisutni su u više od 50 zemalja u svijetu, a broj testiranih osoba iz poslovnog svijeta popeo se na nekoliko milijuna. Hoganovi instrumenti su kompleksni i mogu dati informacije o detaljima koji drugim testovima jednostavno promaknu, a testiranje je jednostavno i brzo putem on-line platforme. Test se može ispuniti u trenutku kad želite, a statistička obrada je praktički trenutna.

Kroz (samo)procjenu identiteta i reputacije, cilj Hogan testiranja je procjena osobina ličnosti kako bi se mogla predvidjeti izvedba osobe koja pristupa testu, ali i kako bi se otkrila područja na kojima može i treba raditi. Hoganovi izvještaji koriste se kako bi:

 • zaposlili adekvatne osobe
 • postavili ljude na odgovarajuća radna mjesta ili ih usmjerili u karijeri
 • identificirali i razvijali talentirane ljude i lidere
 • unaprijedili odnose s klijentma
 • razvijali timove
 • smanjili odlazak radne snage, apsentizam i druge kontraproduktivne posljedice
Kontaktirajte nas